Temat: Rząd PiS

500 złotych na dziecko. GIODO: zbiory danych wymagają rejestracji

  • 500 plus również na pierwsze dziecko. Wydaje się decyzja komisji senackiej
  • 300 plus w nowej odsłonie. "Większa pewność co do jego ciągłego funkcjonowania"
  • Rząd wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu. Będzie inna propozycja
  • Cztery śmigłowce za przeszło 1, 6 miliarda. "Wzmocnią znacząco nasze siły zbrojne"
  • Podatki, opłaty, akcyza. Rząd ma plan na poboczne miliardy

Realizacja ustawy o pomocy państwa po wychowywaniu dzieci, która wprowadza program 500 plus, związana jest z przetwarzaniem na dużą skalę danych osobowych, co wymaga od katalogów administratorów dopełnienia określonych przymusów - przypomina GIODO.

W opinii zamieszczonej dzięki stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podkreślono, że nie istnieje zagrożeń związanych z realizacją programu Bliscy 500 plus, jednak zarządzający danych muszą pamiętać, że nadal ciążą na nich obowiązki wynikające z regulacji ogólnych, tj. z ustawy o ochronie danych osobowych.

Uwagi GIODO

Premier: finansowanie programu Rodzina pięć stów plus jest bezpieczne

GIODO wskazuje, że zbiór informacji osobowych prowadzony dla wykonania programu powinna zgłosić wspólnota, a w przypadku upoważnienia do prowadzenia postępowań co do przyznania świadczenia rodzinnego i wydawania decyzji - zespół powinien być zgłoszony za pośrednictwem ośrodek pomocy społecznej bądź inną jednostkę organizacyjną gminy.

Z kolei zbiór danych osobowych prowadzony dla realizacji świadczenia wychowawczego w nawiązaniu z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego powinien być zgłoszony do rejestracji przez województwo, a w przypadku upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji - zgłoszenia powinien dokonać regionalny środowisko pomocy społecznej.

GIODO postuluje, by w związku z tym, iż co miesiąc do jego biura wpływa kilka tysięcy różnych zgłoszeń, administratorzy wpisywali w nazwie zbioru np. Program 500 plus, co znacznie udoskonali pracę przy rejestracji zbiorów tworzonych na potrzeby wykonania programu.

Więcej wiadomości można znaleźć na witrynie GIODO.

Start w piątek

Program Rodzina 500 dodatkowo rusza 1 kwietnia w piątek. Wniosek o świadczenie wychowawcze jest możliwość złożyć po gminie, za pomocą Poczty Krajowej oraz on-line. Na złożenie pierwszego wniosku są trzy miesiące. Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia, wniosek należy złożyć do 1 lipca włącznie.

Świadczenie wychowawcze przy wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i następujące dzieci do ukończenia przez nie 18. roku istnienia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) pomoc będzie przysługiwać także w pierwsze.

Wsparciem otoczonych zostanie 2, 7 mln rodzin, które otrzymają świadczenia na 3, 7 mln dzieci.

Tak prezentuje się wzór wniosku 500 zł na dziecko