EBOiR obniżył prognozę wzrostu polskiego PKB przy 2016