Ile zapłaty można przewieźć na wakacje przez granicę? Policzył Paweł Blajer