Średnia gorączka na Ziemi jest już na temat 1 stopień C lepsza niż w czasach przedprzemysłowych