Wyciek danych z aplikacji sportowej. Tysiące poszkodowanych