Jaja drogie jak mięso. Do Bożego Narodzin możemy spodziewać się dalszego wzrostu cen