Minister Finansów: 2017 to 1-wszy rok ze spadkiem nominalnym długu sektora publicznego od 1999 r.